Эгер бизге тапшырык кылгыңар келсе, катта кайсы кызмат сизге керектигин так белгилеңиздер.

Ошондой эле кат ичинде телефонуңарды да жазып койсоңуздар.

Мүмкүнчүлүк болоору менен байланышка чыкканга аракет кылабыз.

Бөлүш: