kor1

Каталарды оңдоо: 1800 бош орундары камтылган белги үчүн (стандарттуу А4 барагы) – 70 сом;

red1

Адабий редакторлоо: 1800 бош орундары камтылган белги үчүн (стандарттуу А4 барагы) – 170 сом;

Мөөнөтү: 300 миң белгиси бар чыгарма үчүн – 5 күн.
Чыгарма көлөмдүүрөк болсо көлөмүнө жараша мөөнөтү өзгөрүшү мүмкүн;

obl1

Китептин мукабасын сиз каалагандай кылып жасалгалап берүү – 3000 сомдон баштап;

ver1

Китепти кагаз түрүндө басып чыгарууга жасалгалоо — 3000 сомдон баштап;

Китептин эл аралык стандарттык номурун ISBN сатып алуу:

электрондук китеп үчүн (сатыкка коем десеңер) – 760 сом;

кагаз түрүндөгү китеп үчүн (басып чыгарам десеңер) 760 сом.

Бөлүш: