ТЫНЫМСЫЗ АККАН САЯСАТ

 • Автору: Кубан Абдымен
 • Редактору: Б.Жумабаев
 • Жанр: Коомдук илимдер
 • Жазылган жылы: 2016
 • Басма: «ММК колдоо борбору» КФ
 • Басмакана: «Имак Офсет»
 • El-Китепке коюлган жылы: 2017
 • Өлчөмү: 60х84 1/16
 • Көлөмү (pdf): 320
 • ISBN: 978-9967-9021-5-2
 • Баасы: бекер

Китепте эл аралык окуяларга байланыштуу жаралган ой-жүгүртүүлөр жана түрлүү божомолдор менен прогноздор, баа берүүлөр, аларга сары эсеп салып, талдоолор, түшүндүрүү аракеттери келтирилген. Китеп негизинен келечекте саясый илим жана эл аралык журналистикага кызыккан жаштарга, студенттерге жана кеңири аудиторияга арналган.

КИРИШ СӨЗ ОРДУНА

Китепте дүйнө жүзүндө жана ар-кыл аймактарда коомчулуктун кызыгуусун жараткан маанилүү окуяларга байланыштуу жаралган көз караш жана баамдоолор келтирилген. Негизги мазмунун 2014-2016-жылдары болгон окуялардан кийинки ой-толгоолор түздү.

Дүйнөлүк маалымат агымы жок чоң саясат жүргүзүлбөйт.Саясаттын көптөгөн аныктамаларынын биринде: «саясат булэкономиканын концентрацияланган көрүнүшү» деп айтылат.Дагы биринде: «саясат бул мүмкүнчүлүк искусствосу» деген жери бар. Аны менен бирге эле ар-бир саясый кыймыл-аракеттин артында экономикалык кызыкчылык да тураарын унутпаш керек. Ал кызыкчылыкты ишке ашырып, пайдасын көрүү үчүн жөнөкөй атуулдан баштап ири мамлекеттик кызматтагы адамга чейин түрлүү иш-аракеттерди жана жүрүштөрдү жасоосу керек. Саясат ошентип жаралат.

Азыркы өнүгүү маалымат агымы менен тыгыз байланыштуу. Ааламдашуу процесси күч алган сайын, маалымат технологияларынын жетишкендиги адам турмушунун баардыкжагын каптап баратат. Интернеттеги социалдык тармактардын коомдо терең жайылышын токтотуу мүмкүн болбой калды. Андыктан аны менен кошо келаткан маалымат агымын датоктотуу мүмкүн эмес. Соцтармактагы ар-бир жарыя коомдук турмушка жаңы өзгөрүүлөр тууралу маалыматты киргизип, таасирин күчөтүүдө. Сан ариптик заманга чейин маалыматтын коомчулуктун баарына жетээр-жетпеси тууралуу сөзкылуу кыйын болчу. Азыр болсо маанилүү маалыматты жашырууга мүмкүн болбой калды. Натыйжада «реал-политик»деген терминдин заманы келип, анын таасири өсүүдө. Бул термин мамлекеттик саясый курстун түрү. Аны алгачкы болуп атактуу немец саясатчысы Бисмарк киргизген. Бул курстун негизин саясат жүргүзүүдө мамлекеттик багыттын өзөгү катары кандайдыр бир идеологияны кабыл алуудан баш тартуу түзөт. Мындай саясат жүргүзүүдө максатка жетүү үчүн идеологиялык же моралдык көз караштан эмес, анын иш жүзүндөгү, практикалык жактан алгандагы пайдасын кароо маанилүү /Wikipedia/. Реалдуу саясаттын таасирлүү алгачкы тарапкери катары белгилүү италиялык саясат таануучу Никколо Макиавелли болгон.

Азыркы кезде бул түшүнүк коомдун турмушунун реалдуу жагын камтып, анын маани-маңызына жана зарылдыгына жараша адекваттуу жоопту талап кылган жаңы турмуштук мазмун катары кабыл алынат. Сунуш кылынып жаткан китептин максаты дүйнө жүзүндөгү болуп аткан түрлүү деңгээлдеги окуялардын коомдун жашоосуна, өнүгүү шартына жана турмушуна кандай таасир кыла алат, оң жана терс жактарын кандайча ажырата алуу мүмкүндүгү, ал үчүн эмнелер зарыл жана эмнелерди билүү керек деген түшүнүктөр камтылган. Китеп негизинен саясатка, өзгөчө эл аралык саясатка, жана маалымат агымынын азыркы учурдагы таасирин түшүнүүгө кызыккандар үчүн пайдалуу. Китепте эл аралык окуяларга байланыштуу жаралган ой-жүгүртүүлөр жана түрлүү божомолдор менен прогноздор, баа берүүлөр, аларга сары эсеп салып, талдоолор, түшүндүрүү аракеттери келтирилген. Китеп негизинен келечекте саясый илим жана эл аралык журналистикага кызыккан жаштарга, студенттерге жана кеңири аудиторияга арналган.

Жүктөөлөр:

Электрондук китепти кайсы форматта жүктөп, аны эмненин жардамы менен окуса болоорун билбей турсаңыздар керектүү маалыматты бул жерден алаласыздар.

Бөлүш: